Produktet

PAM PLAST

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML / Etiketë:

Material:

260 ml

66 mm

87 mm

Rrethore

PO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML / Etiketë:

Material:

410 ml

103 mm

87 mm

Rrethore

PO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML / Etiketë:

Material:

810 ml

108 mm

123 mm

Rrethore

JO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML / Etiketë:

Material:

1200 ml

131 mm

103 mm

Rrethore

PO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML / Etiketë:

Material:

3.8 lt

169 mm

203 mm

Rrethore

PO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML / Etiketë:

Material:

5.2 lt

154 mm

232 mm

Rrethore

JO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML / Etiketë:

Material:

18 lt

296 mm

315 mm

Rrethore

PO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML / Etiketë:

Material:

11.9 lt

258 mm

280 mm

Rrethore

PO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML/Etiketë:

Material:

1.3 lt

96 mm

131mm x 149mm

Katrore

JO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML/Etiketë:

Material:

2.8 lt

119 mm

130mm x 241mm

Katrore

JO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML/Etiketë:

Material:

4.2 lt

149 mm

170mm x 20mm

Katrore

JO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML/Etiketë:

Material:

6 lt

121 mm

247mm x 247mm

Katrore

JO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML/Etiketë:

Material:

11.2 lt

121 mm

232mm x 313mm

Katrore

JO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML/Etiketë:

Material:

11.8 lt

215 mm

267mm x 267mm

Katrore

JO

PP

Vëllimi:

Lartësia:

Gjerësia:

Forma:

IML/Etiketë:

Material:

20.5 lt

 366 mm

267mm x 267mm

Katrore

JO

PP

NE JEMI ARTI I PAKETIMIT!

PAM PLAST, me vendodhje në Korçë, është një kompani lider në industrinë e prodhimit të plastikës.

Menu

Kreu

Rreth nesh

Produktet

Kategorië

Kontakt

Të reja

Punësime

Kontakt